Odborný seminár na tému TTIP už 27. marca 

23 1. 2015 -  Občianske združenie EuroPolicy spoločne s informačným portálom EurActiv.sk, Veľvyslanectvom USA v Bratislave a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku pripravuje seminár na tému vznikajúceho transatlantického obchodného a investičného partnerstva TTIP medzi EÚ a USA (www.ttip-slovakia.sk).

Hlavnými hosťami budú:

  • József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu;
  • Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu;
  • Theodore Sedgwick, veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku.

 

Účastníkmi seminára budú vybraní analytici a zástupcovia inštitúcií s vplyvom na obchodnú politiku SR a EÚ. Kľúčovými hosťami seminára by mali byť predstavitelia malých a stredných podnikov, ktorí už sú etablovaní na americkom trhu, alebo sa nachádzajú v akomkoľvek štádiu expanzie na americký trh (aj v štádiu plánov), prípadne majú skúsenosti s exportovaním na tretie trhy (UA, RU, Ázia, Afrika).

Seminár predstavuje unikátnu možnosť otvorene diskutovať o očakávaniach a pozitívnych či negatívnych skúsenostiach podnikateľov pri expanzii na americký trh s tými, ktorí o budúcich podmienkach spolurozhodujú.

Seminár prebehne dňa 27.3.2015 dopoludnia v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave. Chceli by sme poprosiť všetkých záujemcov z prostredia malých a stredných podnikov aby svoj záujem o účasť na seminári potvrdili na: events@europolicy.sk. Záujemcom v najbližšej dobe zašleme oficiálnu pozvánku na podujatie. Kapacita seminára je obmedzená.

Bližšie informácie TBA

 

Ten Years in  the EU: Visegrad Perspective and Beyond

10. 11. 2014 - EuroPolicy in close cooperation with EurActiv.sk, Heinrich Böll Foundation – Prague and Representation of the European Commission in Slovakia realized an international expert seminar: "Ten Years in the EU: Visegrad Perspective and Beyond".
 
You can download a seminar summary in PDF version here.
Content: 
Backround paper

Position papers by seminar panellists.

Remarks from the seminar.
 
 

Ten Years in  the EU: Visegrad Perspective and Beyond

27. 10. 2014 - EuroPolicy in close cooperation with EurActiv.sk, Heinrich Böll Foundation – Prague and Representation of the European Commission in Slovakia would like to invite you to the international expert seminar: Ten Years in the EU: Visegrad Perspective and Beyond
 
More info on event here

 

EurActiv.sk: Analýza programov politických strán

14. 5. 2014 - Slovenské politické strany sa s programami do eurovolieb vyhrali viac ako v roku 2009. Únia už pre ne nie je najmä referenčným rámcom. Píše o tom portál EurActiv.sk, ktorý pripravil analýzu a porovnanie programov a postojov politických strán pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Viac čítajte tu (link na článok a analýzu).

 

EuroPolicy v projektu European Economic Governance

5. 4. 2014 - Projekt European Economic Governance si kladie za cieľ vysporiadať so štyrmi špecifickými aspektmi európskej správy ekonomických záležitostí: koordinácia EMÚ, rozpočet EÚ, stratégie Európa 2020 a riadenie finančnej a hospodárskej krízy. V rámci projektu sú organizované štyri jednodňové semináre vo všetkých hlavných mestách V4. Workshop v Bratislave prebehne 10. 4. v Európskom informačnom centre. Viac čítajte tu.

Projekt podporil:

Medzinárodný vyšehradský fond (www.visegradfund.org).
Partneri projektu:
Budapest Business School (en.bgf.hu)
EUROPEUM Institute for European Policy, Prague (www.europeum.org)
The Polish Institute of International Affairs (www.pism.pl)
Viac o projektu:

Viac informácií nájdete na stránke projektu (v angličtine).

 

(26. 03. 2014)
EuroPolicy policy papers: "Nedokončená eurozóna: Kríza menovej únie a ako jej čeliť"

Dokument je dostupný bezplatne na tomto odkaze.
Publikáciu pripravilo občianske združenie EuroPolicy v spolupráci s portálom EurActiv.sk a s podporou Kancelárie Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR.

Autormi publikácie sú Ivan Lesay, Michal Polák a Róbert Auxt, ktorí pracujú ako poradcovia na Ministerstve financií SR.

 

(29. 11. 2013)

Špeciálny report "Future of the EU: Perspectives from the Visegrad Group"

Report je dostupný bezplatne na tomto odkaze.

Publikáciu pripravilo občianske združenie EuroPolicy v spolupráci s portálom EurActiv.sk a Heinrich Böll Stiftung, s podporou programu Európa pre občanov.

 

(27. 11. 2013)

Inovačný potenciál slovenských MSP

Analytická štúdia Inovačný potenciál slovenských MSP mapuje hlavných aktérov v oblasti inovácií na Slovensku.

Dostupná je bezplatne na tomto odkaze.

Publikáciu spracovalo občianske združenie EuroPolicy v rámci projektu „Prieskum inovačného potenciálu slovenských MSP“ podporeného v druhom kole dotácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v roku 2013.

 

(25. 8. 2013)

Podpora podnikania v zahraničí

Voľne prístupná príručka ponúka prehľad podorných služieb pre malé a stredné podniky, ktoré chcú rozšíriť aktivity na trhy mimo Európskej únie.

Príručka ponúka prehľad všeobecných služieb a online nástrojov, ponúkaných inštitúciami EÚ, služieb zameraných na konkrétne krajiny a skupiny krajín, aktivít Európskej komisie a ESVČ, ako aj nástrojov špeciallizovaných na niektoré z aspektov internacionalizácie MSP.

Príručka je dostupná bezplatne v PDF formáte na tejto linke a je skrátenou verziou štúdie „Európske nástroje na podporu podnikania v nečlenských krajinách EÚ“.

Príručka bola spracovaná občianskym združením EuroPolicy, v spolupráci s portálom EurActiv.sk a s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v rámci schémy dotácií MZVaEZ SR 2013.

 

O EUROPOLICY

Občianske združenie EuroPolicy vzniklo v novembri 2011 v Bratislave (pôvodne Centrum pre európske otázky).

Členovia a spolupracovníci EuroPolicy sa zameriavajú na aktivity  v oblasti výskumu, informovanosti a verejnej diskusie o Európskej únii, jej politikách, inštitúciách, aktéroch, regulačnom pôsobení a iniciatívach.

 

V týchto oblastiach realizujeme:

 

Vzdelávacia činnosť

Organizujeme tréningové aktivity, workshopy , konferencie a diskusie.

Projekty

Realizujeme projekty od tvorby projektových nápadov až po ich implementáciu.

Vedecká a publikačná činnosť

Venujeme sa tvorbe analýz,  štúdií, informačných materiálov a ich prezentácii  na internete i podujatiach.

Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo v riadení v neziskovom, štátnom, verejnom aj ziskovom sektore, zamerané na ľudské zdroje, marketing a propagáciu, public relations, public affairs a podobne.

 

 

Napíšte nám

V prípade záujmu o informácie, alebo spoluprácu nás môžete kontaktovať na info@europskeotazky.sk.