ABOUT EUROPOLICY :: EuroPolicy is a Slovak non-governmental organization dedicated to analysis and awareness raising of the European Union, its policies and the role of Slovakia in the EU. EuroPolicy was established in 2011 and since then 

Občianske združenie EuroPolicy vzniklo v novembri 2011 v Bratislave.

Členovia a spolupracovníci EuroPolicy sa zameriavajú na aktivity  v oblasti výskumu, informovanosti a verejnej diskusie o Európskej únii, jej politikách, inštitúciách, aktéroch, regulačnom pôsobení a iniciatívach.

 

V týchto oblastiach realizujeme:

 

Vzdelávacia činnosť

Organizujeme tréningové aktivity, workshopy , konferencie a diskusie.

Projekty

Realizujeme projekty od tvorby projektových nápadov až po ich implementáciu.

Vedecká a publikačná činnosť

Venujeme sa tvorbe analýz,  štúdií, informačných materiálov a ich prezentácii  na internete i podujatiach.

Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo v riadení v neziskovom, štátnom, verejnom aj ziskovom sektore, zamerané na ľudské zdroje, marketing a propagáciu, public relations, public affairs a podobne.

 

 

Napíšte nám

V prípade záujmu o informácie, alebo spoluprácu nás môžete kontaktovať na info@europskeotazky.sk.

 

Slovakia and trends in modern foreign affairs & diplomacy

1.9.2019 - This project is  realizing by EuroPolicy in close cooperation with EURACTIV Slovakia and Heinrich Böll Foundation – Prague. The goal of the project, its events and communication activities is to break down the transformative chaaracter of foreign policy, diplomacy, their actors and topics for the audience in Central Europe.

 

Reflecting the campaign and results of the European Parliament Elections in 2019 with a focus on young voters‘ voting preferences in Slovakia

1.9.2019 - EuroPolicy in close cooperation with EURACTIV Slovakia and Heinrich Böll Foundation – Prague is realizing a project which main objective is to explore the factors behind the small participation of young voters (first- and second-time voters) in the European elections, correlations between their voter participation and views on the European integration, and the state of democracy in Slovakia and the EU, focusing on supporters / voters of Eurosceptic and extremist parties.

Download the lessons learned here

Download the analysis in Slovak here

 

Fake News: Impact on Society and Need for Action

1.9.2019 - EuroPolicy in close cooperation with EURACTIV Slovakia and Heinrich Böll Foundation – Prague is realizing a project dealing with fake news and their impact on the society. The project is part of a two-day program of discussions and workshops. The programme shall raise awareness of the knowledge and mechanisms to combat fake news and provide floor for capacity-building of Slovak and Czech actors in the field.

Find project related articles here

Download the recommendations paper Fake News and Disinformation:Terminology, Tools and Challenges here

 

Európska budúcnosť V4

2.4.2018 - Občianske združenie EuroPolicy spoločne s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí pracuje na projekte Európska budúcnosť V4. Hlavným cieľom projektu je posilniť odbornú diskusiu o perspektívach vyšehradskej spolupráce a jej pozícii v európskej integrácii a poskytnúť vstup pre decíznu sféru na Slovensku, a sekundárne aj v iných krajinách V4. Výstupy projektu zároveň prispejú ku komunikácii značky V4 v Bruseli, a budú vstupom aj pre širšiu verejnú diskusiu na Slovensku.
Článok o výstupoch projektu nájdete na informačnom portáli EURACTIV Slovensko.
Štúdiu v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.

Štúdiu v slovenskom jazyku nájdete na tomto odkaze.

Policy forum on education and entrepreneurship: Getting smart in education policies

9.10.2017 – EuroPolicy in close cooperation with EURACTIV Slovakia and U.S. Embassy Bratislava is organizing policy forum on education and entrepreneurship. The forum will policy will gather decision makers, experts and professionals to discuss entrepreneurship & education, share experiences and good practices across the Atlantic, and provide policy-oriented recommendations. The discussion forum will take place on December 1st, 2017, alongside the Startup Awards Conference at the venue of the Slovak National Theatre.

 

 

Political extremism and Euroscepticism among young voters: comparison of Western and Central Europe

9.10.2017 – EuroPolicy in close cooperation with EURACTIV Slovakia and Heinrich Böll Foundation – Prague is realizing a project dealing with euroscepticism and extremism. The main aim of the project is to identify and discuss main sources of political extremism and radicalism among young voters in selected European countries, contributing to the design of effective counter-strategies by the democratic political parties, and other actors (civil society, media, educational institutions, etc.).

Find project related articles here

 

Poject CODES: Comprehending and Debating Eurosceptimism

5.10.2017 - CODES is a project combining research and public awareness building, co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union. The project develops the discussion with citizens on their perception of the EU membership and will ignite citizens’ thinking about the alternatives and possible negative consequences of the future without the EU. Our main aim is to raise awareness and recognition of the EU benefits among citizens, as our previous experience tells us the EU is often portrayed as a distant blaming figure for the bad policies, while the benefits remain unreported and under discussed. Project website

Find project related articles here

Odborný seminár na tému TTIP už 27. marca 

23 1. 2015 -  Občianske združenie EuroPolicy spoločne s informačným portálom EurActiv.sk, Veľvyslanectvom USA v Bratislave a Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku pripravuje seminár na tému vznikajúceho transatlantického obchodného a investičného partnerstva TTIP medzi EÚ a USA (www.ttip-slovakia.sk).

Hlavnými hosťami budú:

  • József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu;
  • Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu;
  • Theodore Sedgwick, veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku.

 

Účastníkmi seminára budú vybraní analytici a zástupcovia inštitúcií s vplyvom na obchodnú politiku SR a EÚ. Kľúčovými hosťami seminára by mali byť predstavitelia malých a stredných podnikov, ktorí už sú etablovaní na americkom trhu, alebo sa nachádzajú v akomkoľvek štádiu expanzie na americký trh (aj v štádiu plánov), prípadne majú skúsenosti s exportovaním na tretie trhy (UA, RU, Ázia, Afrika).

Seminár predstavuje unikátnu možnosť otvorene diskutovať o očakávaniach a pozitívnych či negatívnych skúsenostiach podnikateľov pri expanzii na americký trh s tými, ktorí o budúcich podmienkach spolurozhodujú.

Seminár prebehne dňa 27.3.2015 dopoludnia v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave. Chceli by sme poprosiť všetkých záujemcov z prostredia malých a stredných podnikov aby svoj záujem o účasť na seminári potvrdili na: events@europolicy.sk. Záujemcom v najbližšej dobe zašleme oficiálnu pozvánku na podujatie. Kapacita seminára je obmedzená.

Bližšie informácie TBA

 

Ten Years in  the EU: Visegrad Perspective and Beyond

10. 11. 2014 - EuroPolicy in close cooperation with EurActiv.sk, Heinrich Böll Foundation – Prague and Representation of the European Commission in Slovakia realized an international expert seminar: "Ten Years in the EU: Visegrad Perspective and Beyond".
 
You can download a seminar summary in PDF version here.
Content: 
Backround paper

Position papers by seminar panellists.

Remarks from the seminar.
 
 

Ten Years in  the EU: Visegrad Perspective and Beyond

27. 10. 2014 - EuroPolicy in close cooperation with EurActiv.sk, Heinrich Böll Foundation – Prague and Representation of the European Commission in Slovakia would like to invite you to the international expert seminar: Ten Years in the EU: Visegrad Perspective and Beyond
 
More info on event here

 

EurActiv.sk: Analýza programov politických strán

14. 5. 2014 - Slovenské politické strany sa s programami do eurovolieb vyhrali viac ako v roku 2009. Únia už pre ne nie je najmä referenčným rámcom. Píše o tom portál EurActiv.sk, ktorý pripravil analýzu a porovnanie programov a postojov politických strán pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Viac čítajte tu (link na článok a analýzu).

 

EuroPolicy v projektu European Economic Governance

5. 4. 2014 - Projekt European Economic Governance si kladie za cieľ vysporiadať so štyrmi špecifickými aspektmi európskej správy ekonomických záležitostí: koordinácia EMÚ, rozpočet EÚ, stratégie Európa 2020 a riadenie finančnej a hospodárskej krízy. V rámci projektu sú organizované štyri jednodňové semináre vo všetkých hlavných mestách V4. Workshop v Bratislave prebehne 10. 4. v Európskom informačnom centre. Viac čítajte tu.

Projekt podporil:

Medzinárodný vyšehradský fond (www.visegradfund.org).
Partneri projektu:
Budapest Business School (en.bgf.hu)
EUROPEUM Institute for European Policy, Prague (www.europeum.org)
The Polish Institute of International Affairs (www.pism.pl)
Viac o projektu:

Viac informácií nájdete na stránke projektu (v angličtine).

 

(26. 03. 2014)
EuroPolicy policy papers: "Nedokončená eurozóna: Kríza menovej únie a ako jej čeliť"

Dokument je dostupný bezplatne na tomto odkaze.
Publikáciu pripravilo občianske združenie EuroPolicy v spolupráci s portálom EurActiv.sk a s podporou Kancelárie Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR.

Autormi publikácie sú Ivan Lesay, Michal Polák a Róbert Auxt, ktorí pracujú ako poradcovia na Ministerstve financií SR.

 

(29. 11. 2013)

Špeciálny report "Future of the EU: Perspectives from the Visegrad Group"

Report je dostupný bezplatne na tomto odkaze.

Publikáciu pripravilo občianske združenie EuroPolicy v spolupráci s portálom EurActiv.sk a Heinrich Böll Stiftung, s podporou programu Európa pre občanov.

 

(27. 11. 2013)

Inovačný potenciál slovenských MSP

Analytická štúdia Inovačný potenciál slovenských MSP mapuje hlavných aktérov v oblasti inovácií na Slovensku.

Dostupná je bezplatne na tomto odkaze.

Publikáciu spracovalo občianske združenie EuroPolicy v rámci projektu „Prieskum inovačného potenciálu slovenských MSP“ podporeného v druhom kole dotácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v roku 2013.

 

(25. 8. 2013)

Podpora podnikania v zahraničí

Voľne prístupná príručka ponúka prehľad podorných služieb pre malé a stredné podniky, ktoré chcú rozšíriť aktivity na trhy mimo Európskej únie.

Príručka ponúka prehľad všeobecných služieb a online nástrojov, ponúkaných inštitúciami EÚ, služieb zameraných na konkrétne krajiny a skupiny krajín, aktivít Európskej komisie a ESVČ, ako aj nástrojov špeciallizovaných na niektoré z aspektov internacionalizácie MSP.

Príručka je dostupná bezplatne v PDF formáte na tejto linke a je skrátenou verziou štúdie „Európske nástroje na podporu podnikania v nečlenských krajinách EÚ“.

Príručka bola spracovaná občianskym združením EuroPolicy, v spolupráci s portálom EurActiv.sk a s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v rámci schémy dotácií MZVaEZ SR 2013.